شرکت توسعه فناوری و ساخت امیرزادگان در حال انعقاد قرارداد با شرکت های بزرگ تولید کننده مبلمان و هنرمندان صنایع دستی کشور می باشد و این واحد به لطف خداومند در اوایل سال 1398 فعالیت خود را آغاز خواهد نمود تا بزرگترین مرکز فروش صنایع دستی بصورت اقساطی در ایران باشد .

ما به دنبال این هستیم تا بهترین هنرمندان و تولید کنندگان صنایع دستی را در یک جا گردآوریم.