T E I P یک محصول نیست یک علم است.

E I P T مخفف عبارت Transmit Earth Internet to planes (انتقال اینترنت از زمین به هواپیما) می باشد.

اینترنت در جامعه کنونی از ارزش زیادی بهرمند شده است به طوری که ساعتی جدایی از اینترنت غیرممکن است و این موضوع برای ما بحران تلقی میشود.اینکه ایا میتوانیم در هواپیما به اینترنت دسترسی داشته باشیم واینکه علم انقدر پیشرفت نکرده که مجبور نباشیم درهواپیما تلفن را خاموش کنیم و ایا دانشمندان نمیدانند که دسترسی به ایتنترنت در هواپیما خیلی ضروری تراز محل کار است.این سوالهایی است که در پرواز درذهن شما خطورمیکند.

یادتان هست در هواپیما که سوار میشوید مهماندار از ما میخواهد تلفن همراه خود را خاموش کرده و در حالت پرواز بگذاریم در این صورت مسافران مجبور هستن سر خود را با مجلات وکتابها وحرف زدن گرم کنند تا به مقصدبرسند.دراین علم قصد داریم پاسخی برای این پرسش ها پیدا کنیم.وببینیم چه کار ی میتوان انجام داد چون جدایی از اینترنت بسیار سخت است وزندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.

دسترسی به اینترنت واخباراز اهمیت زیادی برای مردم برخورداراست.به طوری که کاربران نمیخواهند یک لحظه ام بی خبرباشن. بسیاری از افراد هستند که در لحظه در حال بازدید از سایت بورس هستند و معاملات خود را انجام می دهند بسیاری دیگری از افراد در حال بررسی اوضاع بازرهای مالی هستند و... همانطور که میدانید استفاده از اینترنت ماهواره ای در طول پرواز به دلیل قیمت زیاد آن از هر ده نفر در پرواز9 نفر راضی نیستند.قیمت هر کیلوبایت به طور متوسط تا ده برابرقیمت ان روی زمین می باشد.و همچنین به کارگیری ادوات ودستگاههای مدلاسیون تبدیل وتقویت نیزگران است.درحال حاضرفقط خطوط هوایی کانادا و ایرلند و ژاپن از این تکنولوژی استفاده میکنند هرچند ممکن است چندکشوردیگراضافه شوند ولی به دلیل گران بودن فراگیرنمیشود.

استفاده از تکنولوژی ماهواره ای بسیار گران بوده و. علاوه بر ایران در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز با توجه به اینکه مسافرین بسیار اشتیاق برای استفاده از اینترنت دارند ولی بعلت گران بودن آن مجبور هستند از این تکنولوژی استفاده ننمایند .

ما در علم T E I P این معضل را کاملا حل کرده ایم در این علم به کمک آنتن های BTS موجود و افزایش آن در نقاط مورد نظر اینترنت زمینی را به هواپیماها که در کریدور هوایی ایران پرواز می نمایند انتقال خواهیم داد .

( بعلت اهمیت موضوع از لحاظ علمی از بازگویی بیشتر این علم معذوریم در صورت تمایل و کسب اطلاعات بیشترمی توانید از در گاه های ارتباطی مندرج در این سایت با ما ارتباط برقرار کرده و توضیحات کامل تری دریافت نمایید )